Төхөөрөмж, хүчин чадал

Төхөөрөмж, хүчин чадал


 • Хүчин чадал:
  Шил пакетлах машин
  • Үйлдвэрлэсэн улс: Солонгос
  • Хүчин чадал: 8 цагт 300 пакет
  • Пакет төрөл: 2-3 давхар пакет
  • Боловсруулах шилний зузаан: 4-19мм
  • Хамгийн шилний хэмжээ: 2440х3250мм
 • Хүчин чадал:
  Ирмэг өнгөлөх машин
  • Үйлдвэрлэсэн улс: Солонгос
  • Хүчин чадал: 1 хоногт 1100м2
  • Налуу ирмэгийн өнцөг:0о-60о
  • Боловсруулах шилний зузаан:3-25мм
  • Боловсруулах шилний хэмжээ:1400х3000мм
 • Хүчин чадал:
  Шил зүсэх автомат машин
  • Үйлдвэрлэсэн улс: Итали
  • Хүчин чадал:1 хоногт 3500м2
  • Зүсэлтийн төрөл: 5000 төрөл
  • Боловсруулах шилний зузаан:4-19мм
  • Хамгийн шилний хэмжээ:2440х3660мм 
 • Хүчин чадал:
  Шил нүхлэх машин
  • Үйлдвэрлэсэн улс:Солонгос
  • Хүчин чадал:3мин 1ш нүх
  • Өрмийн өргөн:3-30мм
  • Боловсруулах шилний зузаан:3-20мм
  • Боловсруулах шилний хэмжээ:150х2700мм
 • Хүчин чадал:
  Хатаах, матах машин
  • Үйлдвэрлэсэн улс:Хятад
  • Хатаах хүчин чадал:7000С халааж цочрооно
  • Хатаах шилний зузаан:5-12мм
  • Хатаах шилний хэмжээ:2440-3700мм
  • Матах хүчин чадал:50 секундэд 1мм
  • Матах шилний зузаан:1700х2400мм
 • Хүчин чадал:
  Шил угаах машин
  • Үйлдвэрлсэн улс: Солонгос
  • Хүчин чадал: 1 цагт 160 шил
  • Боловсруулах шилний зузаан: 4-19мм
  • Боловсруулах шилний хэмжээ: 2440х3250мм